Lungfibrosföreningen

För dig med lungfibros och anhöriga

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en ovanlig sjukdom som gör att ärrvävnad bildas i lungorna, med medföljande minskning av lungvolymen. Förkortningen IPF kommer från engelskans idiopathic pulmonary fibrosis, vilket innefattar tre medicinska begrepp som tillsammans beskriver sjukdomen

Den här hemsidan

Lungfibrosföreningen underhåller den här platsen för dig som nyligen har fått diagnosen eller dig som är anhörig eller av annan anledning har ett intresse för idiopatisk lungfibros.

Här finner du all information om föreningen men också nyttig information om sjukdomen och möjligheter att gå med i ett nätverk av patienter och anhöriga.

Om föreningen

Stöd

Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros.

Påverkan

Vi arbetar för tidigare diagnos, jämlik vård, oavsett kön, ålder eller bostadsort och för att identifiera brister i information och vård