Bli medlem

Som medlem stöder du föreningens alla aktiviteter.
Du får även tillgång till förhandsinformation och medlemsaktiviteter och blir inbjuden till föreningens patientträffar. Medlemskap är öppet för patienter och närstående. 

Årsavgift 200:-

Injudan till patienträffar

Medlemsutskick

Inbjudan till mingelmöten

Om våra medlemmar

Våra medlemmar är främst patienter med diagnosen Lungfibros och närstående till dessa, men även andra som har ett intresse att stödja våra gemensamma hjärtefrågor.

Så här ansöker du

Ansökan sker via “Riksförbundet HjärtLung”

  • Klicka på “Bli medlem idag!”
  • Fyll i dina uppgifter
  • Välj först alternativet “Medlem i en ansluten medlemsorganisation”
  • Välj sedan “Riksföreningen för Lungfibros” i listan

Facebook-gruppen

Gruppen på Facebook är till för dig som är sjuk eller som är anhörig. Här finns andra i liknande situation som du som kan dela med sig av sina erfarenheter och råd. 

För dig med lungfibros

För dig som anhörig

Sluten grupp

Donation/Gåva

Om du vill skänka pengar till forskning om Lungfibros kan insättning göras till Hjärt-Lungfonden. Använd postgiro 90 91 92-7 och ange lungsjukdomar. Läs mer på Hjärt-Lungfondens webbplats.

 

Vill du stötta föreningens arbete med en gåva, görs detta lämpligtvis genom bankgiro 632-1848.

Läs mer om att donera