Sjukdomen

Idiopatisk Lungfibros, IPF

Om lungfibros

Behandling

Mottagningar

Symtom

Träning

Informationsmaterial

Om lungfibros

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en ovanlig sjukdom som gör att ärrvävnad bildas i lungorna, med medföljande minskning av lungvolymen.

Förkortningen IPF kommer från engelskans idiopathic pulmonary fibrosis, vilket innefattar tre medicinska begrepp som tillsammans beskriver sjukdomen:

Idiopathic

Detta betyder att orsaken är okänd.

Pulmonary

Detta betyder att det är relaterat till lungorna.

Fibrosis

Detta betyder att det bildas ärrvävnad.

Så många fall upptäcks i Sverige per år

I Sverige upptäcks 300600 fall per år, men sjukdomen är troligen mer utbredd än så. I internationella studier har förekomsten uppskattats till 4,6 16 fall per 100 000 personer.

Insjuknandet sker ofta i 5070 års åldern och huvuddelen av de som insjuknar är över 60 år.

Följande riskfaktorer har rapporterats:

 • rökning
 • manligt kön
 • uppstötningar/halsbränna (reflux)
 • kronisk virusinfektion
 • exponering för metalldamm och lantbruksmiljö

Forskning pågår för att öka kunskapen om sjukdomen IPF och dess behandling.

Sjukdomen är fortskridande men nya mediciner kan sakta ner förloppet och förbättra livskvaliteten för den som har sjukdomen.

Symtom

Symtomen för lungfibros kan komma gradvis, ibland under flera år, och förvärras “smygande”. Detta innebär att många väntar med att söka hjälp vilket kan påverka behandling och sjukdomsförlopp.

Till en början brukar symptomen vara milda, men i takt med att sjukdomen förvärras upplever många patienter följande:

Svaghet

Ihållande
torrhosta

Trötthet

Sura uppstötningar / halsbränna

Aptitlöshet

Viktminskning

Andfåddhet

Andfåddheten kommer smygande och initialt enbart vid ansträngning, vilket ofta gör att patienten avvaktar med att söka sjukvård.

Bredare och rundade fingertoppar

Även kallat “trumpinne-fingrar”
och beror på syrebrist.

   Sjukdomen skiljer sig åt mellan olika personer. Vissa personer har stabil lungfunktion i många år. För andra förvärras lungfunktionen snabbt och symtomen förvärras. Tyvärr finns det idag ingen möjlighet att bota IPF. Men det finns behandling som kan bromsa sjukdomen och minska ytterligare försämring av symtomen.

Information från Boehringer Ingelheim

Mer information om sjukdomen från läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim finns på följande länk:
http://www.lungfibros.se

Mer information från Roche

Mer information om sjukdomen från läkemedelsbolaget Roche finns på följande länk:
http://www.roche.se

Behandling

Idag finns inget botemedel mot IPF, men det finns flera sätt att mildra symptomen och även bromsa sjukdomens utveckling.

Medicinsk behandling:

 • Behandling med antifibrotisk medicin (det finns idag två godkända läkemedel)
 • Behandling med syrgas, i vila och/eller vid aktivitet
 • Läkemedelsbehandling med kortison vid tillfällig försämring
 • Behandling mot reflux (halsbränna, sura uppstötningar)
 • Lungtransplantation

Det finns idag två godkända läkemedel “Esbriet” och “Ofev” som bägge har en bromsande effekt på lungfunktions-försämringen. Inget av preparaten förbättrar funktionsförmågan och beslut om behandling med något av dessa läkemedel skall tas i samråd med patienten. Alla patienter med IPS skall inte behandlas.

Icke-medicinsk behandling:

Lungrehabilitering och anslutning till ett IPFvårdteam med fysisk träning, råd om kost och hur man kan underlätta vardagen, samtalsstöd och stödgrupp/IPFskola

Tillsammans med din läkare och optimerad behandling, ibland även kompletterat medpatentstöd, finns det goda möjligheter att du kan leva ett gott liv även om du har fått diagnosen IPF.

Vad du själv kan göra:

 • Att lära sig så mycket om sjukdomen och olika behandlingar är ofta till hjälp för den som är sjuk och för den som är anhörig.
 • Lär dig mer om sjukdomen och ta en aktiv roll i besluten kring tillståndet. Genom att vara medveten och delaktig ökas förståelsen för din situation.
 • Ta alla mediciner du fått utskrivna. Följsamhet kring medicinering är viktigt!
 • Håll dig så aktiv som du kan. Aktivitet är inte farligt utan måste bara anpassas till dina egna förutsättningar.
 • Lär dig rätt andningsteknik så att du utnyttjar lungorna på bästa sätt.
 • Vaccinera dig mot influensa och lunginflammation då dessa sjukdomar riskerar att bli värre vid IPF.
 • Om du röker, sluta röka! Anhöriga rekommenderas också rökstopp då indirekt rökning kanha negativ påverkan på sjukdomen.

Träning

Att vara så aktiv som möjligt är något av det viktigaste du kan göra för dig själv när du har lungfibros. Genom att träna dina muskler och din kondition kan du orka mer, trots att din lungfunktion blir sämre. Starka muskler avlastar lungorna och gör att du klarar utmaningar som backar, trappor och tunga lyft.

Forskning

Forskning visar att om du investerar i aktivitet och träning får du mycket tillbaka, känner dig mindre andfådd och orkar mer jämfört med om du inte skulle träna. Enligt forskningen leder träning också till att du upplever en bättre livskvalitet. Forskning visar också att du bör gå minst 3287 steg per dag.

Övningar & Träningsdagbok

Om du har svårighet att gå eller utföra rekommenderade övningar bör du ta kontakt med sjukgymnasten för att hitta de övningar som passar dig bäst. Du kan också ta kontakt meden arbetsterapeut för att hitta energibesparande arbetssätt.

Det är viktigt att du försöker vara så aktiv som möjligt. Nedan finns en presentation om övningar du kan utföra i hemmet och ett exempel på en träningsdagbok. Tryck på bilden för att ladda ner

  Mottagningar

  Lungfibrosmottagningar finns på följande kliniker runt om i landet:

  BORÅS

  Hjärt- och lungkliniken
  Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
  501 82 Borås
  Tel vxl: 033-6161000

  FALUN

  Lungmottagningen
  Falu Lasarett
  791 31 Falun
  Tel vxl: 023-490000

  HALMSTAD

  Lungmottagningen
  Hallands sjukhus, Halmstad
  302 33 Halmstad
  Tel vxl: 035-131000

  LULEÅ

  Lung- och Allergikliniken
  Sunderby Sjukhus
  971 80 Luleå
  Tel vxl: 0920-282000

  SKÖVDE

  Lungkliniken
  Skaraborgs Sjukhus Skövde
  541 85 Skövde
  Tel vxl: 0500-431000

  SUNDSVALL

  Lungkliniken
  Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
  854 86 Sundsvall
  Tel vxl: 060-181000

  UMEÅ

  Lung- och Allergikliniken
  Norrlands Universitetssjukhus
  901 85 Umeå
  Tel vxl: 090-7850000

  ÖREBRO

  Lungkliniken
  Universitetssjukhuset Örebro
  701 85 Örebro
  Tel vxl: 019-601000

  EKSJÖ

  Lungmedicinmottagningen
  Höglandssjukhuset Eksjö
  575 81 Eksjö
  Tel vxl: 0381-338000

  GÄVLE

  Lungmottagningen
  Gävle Sjukhus
  801 87 Gävle
  Tel vxl: 026-154000

  KARLSKRONA

  Lungmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
  Blekingesjukhuset i Karlskrona
  371 85 Karlskrona
  Tel: 0455-734741

  LUND

  Lung- och Allergikliniken
  Skånes Universitetssjukhus, Lund
  221 85 Lund
  Tel vxl: 046-171000

  STOCKHOLM

  Lung- och Allergikliniken
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  141 86 Stockholm
  Tel vxl: 08-58580000

  TRELLEBORG

  Lungmottagningen
  Lasarettet Trelleborg
  231 85 Trelleborg
  Tel vxl: 0410-55000

  UPPSALA

  Lung- och Allergimottagningen
  Akademiska sjukhuset, Uppsala
  751 85 Uppsala
  Tel vxl: 018-6110000

  ÖSTERSUND

  Lungkliniken
  Östersunds Sjukhus
  831 83 Östersund
  Tel: 063-154140

  ESKILSTUNA

  Infektions- och lungkliniken Sörmland
  Mälarsjukhuset
  631 88 Eskilstuna
  Tel vxl: 016-103000

  GÖTEBORG

  Lungmedicin och Allergologi
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  413 45 Göteborg
  Tel vxl: 031-3421000

  LINKÖPING

  Lungmedicinska kliniken
  Universitetssjukhuset Linköping
  581 85 Linköping
  Tel vxl: 010-1030000

  MALMÖ

  Lung- och Allergikliniken
  Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  205 02 Malmö
  Tel vxl: 040-331000

  STOCKHOLM

  Lungfibroskliniken
  Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  171 76 Stockholm
  Tel vxl: 08-517 70 00

  TROLLHÄTTAN

  Lungmottagningen
  NU-Sjukvården NÄL
  461 85 Trollhättan
  Tel vxl: 010-4350000

  VÄSTERÅS

  Lungmottagningen
  Västmanlands Sjukhus, Västerås
  721 89 Västerås
  Tel: 021-173212