Vår uppgift

Vår främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros och speciellt Idiopatisk Lungfibros, IPF. Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård, oavsett kön, ålder eller bostadsort och identifiera brister i information och vård och verka för ett ökat psykosocialt stöd.

Genom att träffas eller diskutera på vår hemsida vill vi dela med oss av erfarenheter och stötta varandra med praktiska råd och tips.

Om föreningen

Stöd

Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros.

Påverkan

Vi arbetar för tidigare diagnos, jämlik vård, oavsett kön, ålder eller bostadsort och för att identifiera brister i information och vård 

Ökad förståelse

Genom att arbeta med att informera verkar vi för ett ökat psykosocialt stöd i vården och i samhället i stort.

Styrelse & Historia

Föreningen startades 2016 och styrelsen består av personer som antingen lever med lungfibros eller som är anhöriga. 

Varför bli medlem?

I dagsläget har föreningen över 300 medlemmar. Ju fler medlemmar föreningen har desto större möjlighet har vi att påverka. 

Medlemskap

Genom ditt medlemskap stöttar du föreningens arbete och betalar en avgift på 200 kr per år som används till löpande föreningskostnader. 

Så här ansöker du om medlemskap

Ansökan sker via “Riksförbundet HjärtLung”

  • Klicka på “Bli medlem idag!” nedan
  • Fyll i dina uppgifter
  • Välj först alternativet “Medlem i en ansluten medlemsorganisation”
  • Välj sedan “Riksföreningen för Lungfibros” i listan

Styrelsen 

Samtliga i styrelsen lever med Lungfibros, antingen som patient eller som närstående.

Jan Heidendahl

Ordförande
jan.heidendahl@gmail.com
Tel. 070-48 28 777

Thomas Andersson

Vice ordförande
thomas5409@hotmail.com
Tel. 070-398 90 72

Karin Skoglund

Kassör
karin.el.skoglund@gmail.com
Tel. 070-334 84 18

Nils Bexell

Sekreterare
nils@advokatbexell.se
Tel. 070-820 98 88

Åke Dahlström

Ledamot
åke.dahlstrom@yahoo.se
Tel. 070-93 60 915

Lena Selling

Suppleant
lena.selling@bahnhof.se
Tel. 070-866 43 93

Cattis Wiberg

Suppleant
cattiswi@gmail.com
Tel. 070-796 96 95

Börje Myrenius

Suppleant
borje.myrenius@telia.com
Tel. 070-444 64 83

Föreningsformalia

Föreningen bildades 2016-12-08 och blev registrerad hos Skattemyndigheten som en ideell förening 2016-12-29.

Föreningens namn är Riksföreningen för lungfibros och har sitt säte i Stockholm.

Föreningens stadgar antogs vid det konstituerande årsmötet 2016-12-08 och finns att läsa här Stadgar

Vår historia

Föreningen bildades i december 2016. I dagsläget finns över 300 medlemmar och i takt med att den växer kommer verksamheten ytterligare att utvecklas liksom information på hemsidan.

Patientföreningen är sedan maj 2019 medlem som självständig riksförening i Riksförbundet HjärtLung.

Kontakta oss

Postadress

Riksföreningen för Lungfibros
Box 2077
11674 Stockholm